download PDF

Abstract

Among numerous rock art sites of Oglakhty archaeological complex (Republic of Khakassia) there is a location of petroglyphs and paintings on coastal rocks of eastern slope of the mountain range which is named as Bugaev Log or Oglakhty VII. On main panel, zoomorphic depictions are represented in a stylistic manner which is close to local archaic tradition but in the same time these petroglyphs seem to look as quite recent ones. Pecking marks are so clear and light that they are comparable only to experimental samples of percussion which were made just recently, they are even lighter than medieval petroglyphs. Careful study of the rock surface with petroglyphs and comparative traceological analysis of light and patinated pecking marks on the main panel of Oglakhty VII were carried out. The combination of archaic stylistic manner with absence of desert varnish or biofi lms on some depictions has to be explained. Various hypotheses are considered. The paper concluded that several petroglyphs were certainly renewed, and in those cases unpatinated pecking marks could not be explained by specifi c natural conservation conditions.

Keywords

Minusinsk basin, Oglakhty, Bugaev Log, rock art, petroglyphs, technotraceological analysis of rock art.

Lidia V. Zotkina

Institute of Archaeology and Ethnography of SB RAS, Novosibirsk, Russia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blundell, V., Woolagoodja, D. 2012: Rock art, Aboriginal culture, and identity: the Wanjina paintings of northwest Australia. In J. McDonald, P. Veth (eds.), A Companion to Rock Art. Chichester, 472–87.

Girya, E.Yu., Devlet, E.G. 2010: Nekotorye rezul’taty razrabotki metodiki izucheniya tekhniki vypolneniya petroglifov piketazhem [Some notes on methodological approach to rock art technology analysis]. Ural’skiy istoricheskiy vestnik [The Urals Historical Bulletin] 126, 107–118.

Girya, E.Yu., Devlet, E.G. 2012: Ob issledovanii tekhniki vypolneniya izobrazheniy na skalakh [Petroglyph Technique Study]. Problemy istorii, fi lologii, kul’tury [Journal of Historical, Philological and Cultural Studies] 1 (35), 158–178.

Devlet, E.G., Devlet, M.A., Pakhunov, A.S. 2016: Antropomorfnye bykogolovye personazhi na plitah Karakola [Bullheaded anthropomorphic images on Karakol plates]. In: A.P. Derevianko, V.I. Molodin (red.), Antropomorfnye bykogolovye personazhi na plitakh Karakola [Altai among the Eurasian antiquities]. Novosibirsk, 517–527.

Devlet, E.G., Pakhunov, A.S., Zhitenev, V.S., Zotkina, L.V., Greshnikov, E.A. 2017: Voprosy mezhdisciplinarnykh issledovaniy tekhnologicheskikh osobennostey i sostoyaniya sokhrannosti ob’ektov izobrazitel’noy deyatel’nosti [Problems of interdisciplinary studies of the technology of prehistoric art and art preservation] In: M.V. Shunkov, S. Raynhold, I.Yu. Slyusarenko, D.V. Pozdnyakov, O.I. Novikova, E.S. Bogdanov (red.), Multidisciplinarnye metody v arkheologii: noveishie itogi i perspektivy. Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma «Multidisciplinarnye metody v arkheologii: noveishie itogi i perspektivy» [Interdisciplinary methods in archaeology: new results and prospects. Proc. Int. Symp. «Interdisciplinary methods in archaeology: new results and prospects»]. Novosibirsk, 44–59.

Kovaleva, O.S. 2011: Naskal’nye risunki epokhi pozdney bronzy Minusinskoy kotloviny [Rock art of Late Bronze age period in Minusinsk basin]. Novosibirsk.

Kovtun, V.I. 2001: Izobrazitel’nye traditsii epokhi bronzy Tsentral’noy i Severo-Zapadnoy Azii: problemy genezisa i khronologii ikonografi cheskikh kompleksov severo-zapadnogo Sayano-Altaya [The fi gurative traditions of the Bronze Age of Central and North-West Asia: problems of genesis and chronology of iconographic complexes of North-West Sayan-Altai]. Novosibirsk.

Kubarev, V.D. 2008: Drevnie rospisi Karakola [The Ancient paintings of Karakol]. Novosibirsk.

Kubarev, V.D. 2013: Zagadochnye rospisi Karakola [The Mysterious paintings of Karakol]. Novosibirsk.

Miklashevich, E.A. 2015a: Drevneishie naskal’nye izobrazheniya Minusinskoy kotloviny: problemy i perspektivy issledovaniya [The earliest rock art imagery of the Minusinsk basin: research problems and perspectives]. Uchenye zapiski muzeya-zapovednika «Tomskaya Pisanitsa» [Scientifi c Notes of the Museum-reserve «Tomskaya Pisanitsa»] 2, 66–78.

Miklashevich, E.A. 2015b: Kompleks pamyatnikov naskal’nogo iskusstva Oglakhty: informatsionnyi potentsial i perspektivy issledovaniya [The Oglakhty rock art complex: informational potential and research perspectives]. Nauchnoe obozrenie Sayano-Altaya [Scientifi c review of Sayan-Altai] 1 (9), 54–77.

Miklashevich, E.A., Bove, L.L., Zotkina, L.V., Solodeynikov, A.K., Tekhterekov, A.S. 2015: Issledovaniya petroglifov drevneyshego plasta na beregovykh skalakh Oglahty v 2014 godu [Investigation of the most ancient petroglyphs of the coastal rocks of the Oglakhty (Khakassia) in 2014]. Vestnik KemGU Arkheologiya i istoriya [Bulletin of Kemerovo state University] 3–1 (61), 55–66.

Molodin, V.I., Efremova. N.S. 2010: Grot Kuiliu – kul’tovyy kompleks na reke Kucherle (Gornyy Altay) [The grotto of Kuylyu as a unique complex on the river Kucherla (Gornyy Altai)]. Novosibirsk.

Molodin, V.I., Zotkina, L.V. Cretin, K., Cheremisin, D.V., Batbold, N., Tseveendorzh, D. 2020: Palimpsest s mestonahozhdeniya Cagaan-Salaa IV (Mongol’skiy Altay): otnositel’naya khronologiya izobrazheniy [The Palimpsest from Tsagaan Salaa IV (Mongolian Altai): relative chronology of images]. Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology] 260, 134–150.

Podolskiy, M.L. 1973: O principakh datirovki naskal’nykh izobrazheniy. Po povodu knigi A.A. Formozova «Ocherki po pervobytnomu iskusstvu. Naskal’ nye izobrazhenija i kamennye izvayaniya epokhi kamnya i bronzy na territorii SSSR» [On the principles of dating rock art images: About the book of A.A. Formosov Sketches on primitive art. Rock depictions and statues of Stone and Bronze age on the territory of the USSR]. Sovetskaya arkheologiya [Soviet Archaeology] 3, 265–275.

Savinov, D.G. 2006: O vydelenii stiley i ikonografi cheskikh grupp izobrazheniy okunevskogo iskusstva [About revealing of Styles and Iconographic groups of depictions in Okunev art]. In: D.G. Savinov, M.L. Podolskiy, A. Nagler, K.V. Chugunov (red.), Okunevskiy sbornik. Kul’tura i ee okruzhenie [Collection of articles on Okunev. Culture and its Surroundings] 2. Saint Peterburg, 157–190.

Sazanova, K.V., Vlasov, D.Yu., Zelenskaya, M.S., Panova, E.G., Miklashevich, E.A. Rodina, O.A. 2018: Molekulyarnyy i geokhimicheskiy analiz biomineral’nykh nasloeniy na pamyatnikakh naskal’nogo iskusstva [Molecular and Geochemical analysis of biomineral deposits on the rock art sites]. In: D.A. Gaynullin, G.V. Bulyakova, I.I. Bulyakov (red.), Muzeefi katsiya istoriko-kul’turnogo naslediya: teoriya i praktika. Materialy IV i V Mezhdunarodnykh nauchnykh simpoziumov [Museufi caton of the Historical and Cultural Heritage: Theory and practice. Materials of the 4th and 5th International Research Symposia]. Ufa, 176–185.

Sher, Ya.A. 1980: Petroglify Sredney i Tsentral’noy Azii [Petroglyphs of Middle and Central Asia]. Moscow.

Sovetova, O.S. 2005: Petroglify tagarskoy epokhi na Enisee (syuzhety i obrazy) [Tagar Petroglyphs on Yenisey (subjects and images)]. Novosibirsk.

Zotkina, L.V. 2010: Nekotorye rezul’taty eksperimental’no-trasologicheskogo izucheniya petroglifov (po materialam Tomskoy pisanitsy) [The Results of Experimental and Traceological Investigations of Petroglyphs (on the material of Toskaya Pisanitsa)] Vestnik NGU. Seriya: Istoriya, fi lologiya [Vestnik NSU. Series: History and Philology] 9–5, 46–55.

Zotkina, L.V. 2019: On the Methodology of Studying Palimpsests in Rock Art: The Case of the Shalabolino Rock Art Site, Krasnoyarsk Territory. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 2 (47), 93–102.

Zotkina, L.V. 2020: What Traceology of Rock Art is and What It Serves for? Universum Humanitarium 1, 69–86.

Zotkina, L.V., Cretin, C., Plisson, H., Genest, J.-M., Molodin, V.I. 2020: Technological parameters of rock art at the Kalgutinsky Rudnik site on the Ukok Plateau, Russian Altai region. QI 559, 188–197.

Zotkina, L.V., Kovalev, V.S. 2019: Lithic or Metal Tools: Techno-Traceological and 3D Analysis of Rock Art. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 13, e00099.

Zotkina, L.V., Kovalev, V.S., Shalagina, A.V. 2018: Vozmozhnosti i perspektivy primeneniya trekhmernoy vizualizatsii kak instrumenta analiza v arkheologii [Possibilities and persperctives of application of tridimentional visualization as a tool of analysis in archaeology]. Nauchnaya vizualizatsiya [Scientifi c Visualization] 10–5, 172–190.

Zotkina, L.V., Tekhterekov, A.S., Kharevich, V.M., Plisson, H. 2014: An experimental study of percussion technologies in the Minusinsk basin. Percussion and tool types. Archaeology,- Ethnology and Anthropology of Eurasia 1 (42), 55 – 65.