download PDF

Abstract

The article considers the epic of the Turkic-Mongolian peoples emphasizing that its analysis is promising for solving problems related to metalworking (primarily, objects of art made from non-ferrous metal) in the early medieval nomads of Central Asia. One of the approaches used by the authors is gathering references and directly presented information about metal objects, metalworking processes, blacksmiths, and forging tools. The study states abundance of references to metal realities in the epic and the scarcity of information about metalworkers and their work. The latter clearly goes against the ethnographic data on the development of the blacksmith’s craft among the Turkic-Mongolian peoples. The explanation for this is seen in the fact that the creators of the epic during its emergence were only starting to master the blacksmith’s craft. In the Early Middle Ages, when the main “layer” of the epos was formed, some Turkic tribes, for example those of the Sayan-Altai, themselves provided (according to archaeological materials) their warriors-riders with the range of metal products required for their life (primarily armament), and even exported them (according to written sources). At the same time, high-quality metal objects (especially artistic) made of non-ferrous metal could be received from their sedentary neighbors, newcomers or captured artisans. Another area of research is studying all aspects of the worldview associated with the blacksmith’s work and the fi gure of the blacksmith refl ected in the epic works. It is this information that helps to understand the place of the metalwork master and metalworking crafts in the early medieval nomadic society. The figures of mythical blacksmiths in those epics where they act are particularly formidable and powerful. Their divine patronage gave actual blacksmiths a high status in society, which is proved by ethnographic materials.

Keywords

Epic, metals/metalworking, blacksmith, Turkic-Mongolian peoples, Central Asia, the Early Middle Ages, ethnographic time.

Olga B. Naumova, N.N. Miklukho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Galina G. Korol, Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Banaeva, V.A. 2008: Kuznechnyye kul’ty v religiozno-mifologicheskikh predstavleniyakh buryat [Blacksmith cults in the religious and mythological views of the Buryats]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University] 10, 268–274.

Bitkeev, N.Ts. 1990: Kalmytskiy geroicheskiy epos «Dzhangar»: problemy tipologii natsional’nykh versiy [Kalmyk heroic epic “Jangar”: problems of typology of national versions]. Elista.

Bogdanov, E.S., Murakami, Ya., Solovev, А.I., Grishin, А.Е., Solov’eva, Е.А., Gnezdilova, I.S. 2018: Issledovaniye syrodutnykh pechey okolo sela Balyktuyul’ (Respublika Altay) v 2018 godu [Study of bloomery furnaces near the village of Balyktuyul (Altai Republic) in 2018]. In: А.P. Derevyanko, V.I. Molodin (eds.), Problemy arkheologii, etnografi i, antropologii Sibiri i sopredel’nykh territoriy [Problems of archaeology, ethnography, anthropology of Siberia and adjacent territories]. XXIV. Novosibirsk, 224–228.

Cheremisov, К.М. (compl.) 1973: Buryatsko-russkiy slovar’ [Buryat-Russian dictionary]. Moscow.

Efimova, L.S. (ed.) 1973: Maaday-Kara. Altayskiy geroicheskiy epos [Maadai Kara. Altai heroic epic]. Seriya: Epos narodov SSSR [Series: Epic of the peoples of the USSR]. Moscow.

Galdanova, G.R. 1987: Dolamaistskiye verovaniya buryat [Prelamaic Buryat beliefs]. Novosibirsk.

Garmaeva, S.Yu. 2009: Kuznechnoye i yuvelirnoye remeslo v traditsionnoy kul’ture zakamenskikh buryat [Blacksmith and jewelry craft in the traditional culture of the Zakamensky Buryats]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University] 14, 298–301.

Grebnev, L.V. 1960: Tuvinskiy geroicheskiy epos (opyt istoriko-etnografi cheskogo analiza) [Tuvinian heroic epos (experience of historical and ethnographic analysis)]. Moscow.

Kim, N.D. (ed.) 1961: Abay Geser-khubun. Epopeya (ekhirit-bulagatskiy variant). 1 [Abay Geser- Hubun. Epic (Echyrite-Bulagatsky version). 1]. Ulan-Ude.

Korol, G.G., Naumova, O.B. 2017: Khudozhestvennyy metall u kochevnikov (Tsentral’naya Aziya rubezha I–II tys. [Artistic metal among nomads (Central Asia of the turn of the 1st–IInd mill. AD)]. Moscow.

Kurbatskiy, G.N. 2001: Tuvintsy v svoyem fol’klore (istoriko-etnografi cheskiye aspekty tuvinskogo fol’klora) [Tuvans in their folklore (historical and ethnographic aspects of Tuvinian folklore)]. Kyzyl.

Lipets, R.S. 1978: «Mech iz redkostnoy bronzy…» (Otgoloski epokhi osvoyeniya metallov v tyurko-mongol’skom epose) [“The sword of rare bronze ...” (Echoes of the era of the development of metals in the Turkic-Mongolian epic)]. Sovetskaya etnografi ya [Soviet Ethnography] 2, 107–122.

L’vova, E.L., Oktyabr’skaya, I.V., Sagalaev, А.М., Usmanova, M.S. 1988: Traditsionnoye mirovozzreniye tyurkov Yuzhnoy Sibiri: Prostranstvo i vremya. Veshchnyy mir [The traditional worldview of the Turkic peoples of Southern Siberia: Space and time. The world of things]. Novosibirsk.

Lygdenova, V.V. 2013: K voprosu o kul’te kuznetsov u barguzinskikh i kurumkanskikh buryat [To the question about the cult of blacksmiths from the Barguzin and Kurumkan Buryats]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya [Bulletin of the Tomsk State University. History] 2 (22), 62–66.

Malov, S.Е. 1952: Yeniseyskaya pis’mennost’ tyurkov. Yenisey Turkic writing. Мoscow, Leningrad. Mansheev, D.М. 2012: Razvitiye kuznechnogo remesla na Severo-Vostoke Tsentral’noy Azii [The development of blacksmith craft in the Northeast of Central Asia]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University] 8, 192–196.

Mirbadaleva, А.S. (ed.) 1975: Koblandy-batyr. Kazakhskiy geroicheskiy epos [Koblandy batyr. Kazakh heroic epic]. Seriya: Epos narodov SSSR [Series: Epic of the peoples of the USSR]. Moscow.

Okladnikov, А.P. 1949: Istoriya Yakutii. 1: Proshloye Yakutii do prisoyedineniya k Russkomu gosudarstvu [History of Yakutia. 1: The past of Yakutia before joining the Russian state]. Yakutsk.

Orus-ool, S.М. (comp.) 1997: Tuvinskie geroicheskie skazaniya [Tuvinian heroic legends]. Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka [Works of Folklore of the Siberian and Far Eastern Peoples] 12. Novosibirsk.

Pavlinskaya, L.R. 1988: Nekotoryye voprosy tekhniki i tekhnologii khudozhestvennoy obrabotki metallov [Some issues of technology and artistic processing of metals]. In.: Ch.М. Naksami (ed.), Material’naya i dukhovnaya kul’tura narodov Sibiri [Material and spiritual culture of the peoples of Siberia]. Series: Sbornik Muzeya antropologii i etnografi i [Series: Collection of the Museum of Anthropology and Ethnography] 42. Leningrad, 71–85.

Potapov, L.P. 1936: Ocherki po istorii Shorii [Essays on the history of Shoria]. Мoscow–Leningrad. Puhkov, I.V. 1962: Yakutskiy geroicheskiy epos olonkho. Osnovnyye obrazy [Yakut heroic epic olonkho. Basic images]. Moscow.

Radlov, V.V. 1989: Iz Sibiri. Stranitsy dnevnika [From Siberia. Diary pages]. Moscow.

Sagalaev, А.М., Oktyabr’skaya, I.V 1990: Traditsionnoe mirovozzrenie tyurkov Sibiri: Znak i ritual [Traditional worldview of the Siberian Turkic peoples: Sign and Ritual]. Novosibirsk.

Sagalaev, К.А., Gombozhalov, А.G. 2014: Kuznets i shaman [Blacksmith and shaman]. Nauka iz pervykh ruk [First hand Science] 5/6, 85–95.

Soktoeva, А.B. (transl.) 1995: Abay Geser Moguchiy. Buryatskiy geroicheskiy epos [Abay Geser Mighty. Buryat heroic epic]. Seriya: Epos narodov Eurazii [Series: Epic of the peoples of the Eurasia]. Moscow.

Sunchugashev, Ya.I. 1969: Gornoye delo i vyplavka metallov v drevney Tuve [Mining and metal smelting in ancient Tuva]. Moscow.

Sunchugashev, Ya.I. 1979: Drevnyaya metallurgiya Khakasii. Epokha zheleza [Ancient metallurgy of Khakasia. Iron Age]. Novosibirsk.

Sunchugashev, Ya.I. 1993: Pamyatniki gornogo dela i metallurgii drevney Khakasii [Sites of mining and metallurgy of ancient Khakasia]. Abakan.

Tokhtabaeva, Sh.Zh. 2005: Serebryanyy put’ kazakhskikh masterov [Silver path of Kazakh masters]. Almaty.

Tokhtabaeva, Sh.Zh. 2013: Etiket kazakhov [Kazakh etiquette]. Almaty.

Ulanov, А.I. 1963: Buryatskiy geroicheskiy epos [Buryat heroic epic]. Ulan-Ude.

Urmanche, F.I. 2015: Tyurkskiy geroicheskiy epos [Turkic heroic epic]. Kazan.

Vaynshteyn, S.I. 1972: Istoricheskaya etnografi ya tuvintsev. Problemy kochevogo khozyaystva [Historical ethnography of Tuvans. Problems of nomadic economy]. Moscow.

Zinyakov, N.M. 1988: Istoriya chernoy metallurgii i kuznechnogo remesla drevnego Altaya [The history of ferrous metallurgy and blacksmiths of ancient Altai]. Tomsk.