download PDF

Abstract

The typology, metrology and denominations of Qarabāgh Khānate’s silver coins are analyzed for the first time in this paper. The author proves that only the second Qarabāgh khān, Ibrahīm Khalīl was able to mint silver coins only in 1792, after the death of the Armenian melic Shahnazar, who had set his father in Shushi. It is established, that the name of the mint of Qarabāgh coins “Panāhābād” is an epithet of the mint place, but not the name of fortress of the village of Shushi. The later tradition of the end of the 19th century connected with the reconsideration of an epithet “Panāhābād” as a toponym due to the need of an explanation of the name of the local coins of a panāhābādī is recorded.

Five types of Qarabāgh silver coins were distinguished. Coins of the first type A were minted in 1794–1798 in two weight standards equal to either 1/8 of Iranian rupee (1.48g) or 1/10 of Russian rouble (1.89g). Basing on the analyses of the 19th century’s reports it was confi rmed that these coins were called panāhābādīs. For the coins of two mentioned standards tentative names “rouble” panāhābādī and “rupee” panāhābādī are offered. In 1798–1800 only “rouble” panāhābādīs of type A were minted. In 1800–1804 sāhibqirānīs of type B with the name of Fath ‘Alī Shāh Qājār (with standard weight 4.13g, i.e. 25 Russian kopecks) were struck.

Due to the peaceful accession under Russian allegiance in 1805, the coinage was preserved in Qarabāgh Khānate. Here in 1805–1823 sāhibqirānīs of types C, D and E were minted, the last one - with a unique Persian couplet. The termination of the coinage in Qarabāgh Khānate was caused by the elimination of the Khān’s power in 1822 and the subsequent fi nality of the monetary lease in 1823. The author of the article analyses the dynamics of exchange rates between Russian and Qarabāgh coins in connection with the imperial fi nancial policy in the South Caucasus in the 19th century.

Keywords

Metrology, silver coins, panāhābādī, sahibqiranī, Afshārid, Zand, Qājār, Panāhābād, Qarabāgh Khanate, Southern Caucasus, Iran

Alexander V. Akopyan

The Institute of History, the Tatarstan Academy of Sciences, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abbas-Kuli-aga Bakihranov 1991: Gyulistan-i Iram. Baku.

Ahrmed-bek Dzhevanshir 1901: O politicheskom sushchestvovanii Karabagskogo hranstva s 1747 po 1805 god. Shusha.

Akopyan, A.V. 2011: Serebryanyy chekan Gyandzhinskogo Hranstva. In: V.V. Naumkin, D.D. Vasil’ev, E.A. Davidovich, E.E. Kormysheva, V.N. Nastich, А.А. Stolyarov (red.), Epigrafi ka Vostoka XXIX, Moscow, 29–38.

Akopyan, А.V. 2013: O znakahr monetariev na monetahr Hruseyna Sefevi (1694–1722), chekanennyhr v Irane, Armenii i Gruzii. In: I.V. Ivanov, B.S. Zulumyan, E.D. Dzhagatspanyan, A. Ganich, V.K. Kazaryan (red.), Armeniya–Iran: Istoriya. Kul’tura. Sovremennye perspektivy razvitiya. Sbornik statey. Moscow, 5–12.

Akopyan, А.V. 2016: Metrologiya i nazvaniya serebryanyhr monet Gyandzhinskogo hranstva. Problemy istorii, fi lologii i kul’tury 2 (52), 285–301.

Akopyan, А.V., Petrov P.N. 2014: Etapy monetnogo obrashcheniya i denezhnaya politika v Karabahrskom hranstve (1747–1822 gg.) v svyazi s rossiyskim vliyaniem. In: I.V. Volkov, V.V. Zaytsev, E.V. Zahrarov, S.S. Levin, T.Yu. Stukalova, I.S. Shikanova, I.V. Shiryakov (red.). Numizmaticheskie chteniya Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya 2014 goda. Moscow, 33–38.

Akopyan, А.V., Vardanyan, А.R. 2016: Nasledie Kara-Koyunlu v Armenii. Toponim Chuhrur-I Sa‘d i ego numizmaticheskoe otrazhenie v XIX v. In: Numizmaticheskiy sbornik, posvyashchennyy 60-letiyu P.N. Petrova. Kazan. (submitted publication).

Album, S. 2013: A Checklist of Islamic coins. Santa Rosa (CA).

Alibekova, P.M. 2014: Iz istoriko-hrronikal’nyhr zapisey Dibir-kadi iz Hrunzahra (XVIII – nach. XIX v.). Vestnik instituta IAE 2, 5–13.

Babayan, D. 2007: Politicheskaya istoriya Karabahrskogo hranstva v kontekste artsahrskoy diplomatii XVIII veka. Erevan.

Bölükbaşı, Ö.F. 2013: Osmanlı Tasra Darphaneleri (1697–1758). Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 29, 27–76.

Bölükbaşı, Ö.F. 2014: İstanbul Sarrafl arı (1697–1758). Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 30, 19–96.

Butkov, P.G. 1869: Materialy dlya novoy istorii Kavkaza s 1722 po 1803 god. Ch. II. Saint- Petersburg.

Chobanyan, P. 2002: O nekotoryhr voprosahr istorii Artsahra. Istoriko-fi lologicheskiy zhurnal 3 (145), 145–160.

Diler, Ö. 2001: Şehir Lâkapları. Titles and Epithets of Islamic Towns. İstanbul.

Dobrynin, M.A. 1953: Stihrotvornye legendy na monetahr Sefevidov. In: V.A. Krachkovskaya (red.), Epigrafi ka Vostoka VIII, Moscow, 63–76.

Ismailov, E.E.о. 2014: Hrany Karabahrskie: proishrozhdenie roda, podchinenie hranstva Rossiyskoy imperiey i uprazdnenie hranskoy vlasi. The Caucasus & Globalization 8, issue 1–2, 140–170.

Krause, C.L., Mischler, C. 1999: Standard Catalog of World Coins. 19th Century. Iola (WI).

Magalyan А. 2010: Artsahrskie melikstva i vozniknovenie Karabahrskogo hranstva. In: O.R. Ayrapetov, M. Jovanović, M.A. Kolerov, B. Manning, P. Chaisty (red.), Russkiy sbornik. Issledovaniya po istorii Rossii VIII. Moscow, 7–25.

Matthee, R., Floor, W., Clawson, P. 2013: The Monetary History of Iran. From the Sefevids to the Qajars. London.

Mir Mehdi Xəzani 2006: Kitabi-tarixi-Qarabağ. In: Axundov N., Fərzəliyev A. (red.), Qarabağnamələr. İkinci kitab. Bakı, 105–232.

Mirza Adigezal’-bek 1950: Karabag-name. Baku.

Mirza Dzhemal Dzhevanshir Karabagskiy, 1959: Istoriya Krabaga. Baku.

Mirza Yusif Qarabaği 2006: Tarixi-Şərif. In.: Axundov N., Fərzəliyev A. (red.), Qarabağnamələr. İkincikitab. Bakı, 9–104.

Nersisyan, M.G. (red.) 1990: Armyano-russkie otnosheniya v XVIII veke. 1760–1800 gg. Sbornik dokumentov. Т. IV. Erevan.

Petrosyan, G. 2014: V zone konfl ikta: arhreologicheskiy muzey Artsahskogo Tigranokerta. Muzey 11, 66–69.

Petrushevskiy, I.P. 1949: Ocherki po istorii feodal’nyhr otnosheniy v Azerbaydzhane i Armenii v XVI – nachale XIX vv. Leningrad.

Radzhabli, А. 2008: Monetnoe delo Karabahrskogo hranstva. İRS-Nasledie 5 (35), 12–13.

Radzhabli, А. 2009: Monetnoe delo vo vtoroy polovine XVIII – nachale XIX veka (chekanka monet i denezhnoe obrashchenie v azerbaydzhanskihr hranstvahr). İRS-Nasledie 3 (39), 4–9.

Sinitsina, Е.А. 1992: Denezhnoe obrashchenie Azerbaydzhana (Gyandzhinskogo, Karabahrskogo, Shemahrinskogo, Shekinskogo, Bakinskogo, Derbendskogo I Kubinskogo hranstv) vo vtoroy polovine XVIII – pervoy XIX v.: dis. kand. ist. nauk. Baku.

Voronkevich-Bassanets, K. 1840: Opisanie mer, vesov i monet Zakavkazskogo kraya. Zhurnal Ministerstva vnutrennihr del XXXVII, 379–416.

Zhmutskiy, D. 2014: Odnovremennoe obrashchenie rublya i grivny nachinaetsya v Krymu, http://ria.ru/economy/20140324/1000748886.html