download PDF

Abstract

The paper analyzes dynamics of the weight of Ganja Khānate’s silver coins and their face value. It is shown that despite the reduction of the weight, the main face value of Ganja Khānate’s coinage remained ‘abbāsī. Five standards of the weight of Ganja ‘abbāsī were fetched out. At the beginning of an independent coinage ‘abbāsī, which were struck in 1764–1781, produced almost of the same weight as Iranian ones (I weight standard, ca. 4.50g). In 1768, following the increasing of the number of shāhī in Iranian ‘abbāsī from 4 to 5, in Ganja again were struck 4-shāhī-‘abbāsī weights 3.69g (II weight standard, used in 1768–1774), that was 4/5 of the Iranian standard. The following two standards also refl ected changes of the quantity of shāhīs in Iranian ‘abbāsī. Ganja ‘abbāsī of III weight standard (3.38g, which is the weight of the four shāhī in ‘abbāsī containing 5.5 shāhī) were minted in 1774–1776. Ganja ‘abbāsī of IV weight standard (3.07g, which is the weight of the four shāhī in ‘abbāsi containing 6 shāhīs) were minted in 1774–1781. During this reasearch, the refi nement of the chronology of changes of the quantity of shāhī in Iranian ‘abbāsī in 1774–1775 was done. Ganja coins of the last V weight standard (2.46g, i. e. one shāhī less, or –20% of previous standard weight) minted in probably from 1781 and until 1791, after the start of Qarabagh- Georgian occupation of Ganja. It was found that a change in the type of coins was not correspond with a change of the weight standard in 1768–1792. Under the infl uence of introduced in Persia silver coins of heavy denominations, in Ganja in 1792–1800 were struck 5 ‘abbāsī coins of local types and local weight standards – of V standard in 1792–1798 and of IV standard in 1799– 1800. It has been shown, that their prevoius designation as riyāls was incorrect, and they must be called as minaltun or mihazar (or Ganja rouble) in accordance with report dated by 1840.

Keywords

metrology, silver coins, ‘abbāsī, rouble, Afshārid, Zand, Qājār, Ganja Khanate, Southern Caucasus, Iran

Alexander V. Akopyan, Institute of History, the Tatarstan Academy of Sciences, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Akopyan, A. 2008: Coinage of Ganja Khānate of Georgian types, 1200–1205 AH. Caucasian Numismatics – Papers on the Coinage of Kartl-Kakheti (Eastern Georgia) – 1744–1801.

Supplement to Journal of Oriental Numismatic Society 197, 47–51.

Akopyan, A.V. 2011: Serebryanyy chekan Gyandzhinskogo khanstva. In: V.V. Naumkin, D.D. Vasil’ev, E.A. Davidovich, E.E. Kormysheva, V.N. Nastich, A.A. Stolyarov (eds.), Epigrafi ka Vostoka XXIX, 29–38.

Akopyan, А.V. 2015: Novye dannye o monetnykh nakhodkakh iz Armenii i prilegayushchikh oblastey. Numizmatika Zolotoy Ordy 5, 116–124.

Akopyan, А.V., Petrov, P.N. 2014: Etapy monetnogo obrashcheniya i denezhnaya politika v Karabakhskom khanstve (1747–1822 gg.) v svyazi s rossiyskim vliyaniem. In: I.V. Volkov, V.V.

Zaytsev, E.V. Zakharov, S.S. Levin, T.Yu. Stukalova, I.S. Shikanova, I.V. Shiryakov (eds.), Numizmaticheskie chteniya Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya 2014 goda. Moskva, 24–25 noyabrya 2014 g. Materialy dokladov i soobshcheniy. М., 33–38.

Album, S. 2001: Sylloge of Islamic coins in the Ashmolean. Vol. 9. Iran after the Mongol invasion. Oxford.

Album, S. 2013: A Checklist of Islamic coins. Santa Rosa (CA).

Babayev, E. 2013: Iz istorii Gyandzhinskogo khanstva. Baku.

Hinz, W. 1970: Musul’manskie mery i vesa s perevodom v metricheskuyu sistemu. М.

Krause, Ch.L., Mishler, C. 1999: Standart Catalog of World Coins. 1801–1900. Iola (WI).

Krause, Ch.L., Mishler, C. 2010: Standart Catalog of World Coins. 1701–1800. Iola (WI).

Mamedova, А.М. 2007: Primenenie edinogo izmereniya, vesa i denezhnoy sistemy v Azerbaydzhane (I polovina XIX v.). Bakı Universitetinin xǝbǝrǝlǝri. Humanitar elmlǝr seriyası 4, 113–121.

Matthee, R., Floor, W., Clawson, P. 2013: The Monetary History of Iran. From the Safavids to the Qajars. London.

Mayer, T. 2005: Sylloge der Münzen des Kaukasus und Osteuropas im Orientalischen Münzkabuinett Jena. Wiesbaden.

Paghava, I.K. 2013: Vostochnogruzinskoe tsarstvo i Gyandzhinskoe khanstvo (voprosy regional’nogo numizmaticheskogo vzaimodeystviya). In: V.V. Naumkin, D.D. Vasil’ev, V.N. 

Nastich, A.A. Stolyarov (eds.), Epigrafi ka Vostoka XXX, 201–242.

Pakhomov, Е.А. 1970: Monety Gruzii. Tbilisi.

Perry J.R. 2009: Karim Khan Zand. Oxford.

Poole, R.S. 1887: The Coins of the Sháhs of Persia, Safavis, Afgháns, Efsháris, Zands, and Kájárs. London.

Rabino di Borgomale, H.L. 1945: Coins, medals, and seals of the Shâhs of Îrân. Hertford.

Rəcəbli, Ə. 1997: Numizmatika Azerbaydzhana. Baku.

Rəcəbli, Ə. 2009: Monetnoe delo vo vtoroy polovine XVIII – nachale XIX veka (chekanka monet i denezhnoe obrashchenie v azerbaydzhanskikh khanstvakh). İRS-Nasledie 3(39), 4–9.

Sinitsina, E.А. 1992: Denezhnoe obrashchenie Azerbaydzhana (Gyandzhinskogo, Karabakhskogo, Shemakhinskogo, Shekinskogo, Bakinskogo, Derbendskogo i Kubinskogo khanstv) vo vtoroy polovine XVIII – pervoy chetverti XIX v.: PhD dissertation. Baku.

Uzdennikov, V.V. 1995: Ob”em chekanki rossiyskikh monet na otechestvennykh i zarubezhnykh monetnykh dvorakh. 1700–1917. М.

Vasmer, R. 1933: Zur Münzkunde der Persischen Shahe. Islamica. Sechster Band, Heft 2, 137–181.

Voronkevich-Bassanets, K. 1840: Opisanie mer, vesov i monet Zakavkazskogo kraya. Zhurnal Ministerstva vnutrennikh del XXXVII, 379–416.